PACHETE DE SERVICII decontat de casa de asigurări de sănătate – CAS

PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. // Denumire examinare imagistică medicală, decontata de casa de asigurări de sănătate
I. Radiologie – Imagistică medicală
B. Investigaţii de înaltă performanţă

42.          CT craniu nativ                                                                  

43.          CT buco-maxilo-facial nativ                                                         

44           CT regiune gât nativ                                                       

45.          CT regiune toracică nativ                                             

46.          CT abdomen nativ                                                        

47.          CT pelvis nativ                                                                 

48.          CT coloană vertebrală nativ/segment                                   

49.          CT membre nativ/membru                                                         

50.          CT mastoidă                                                                      

51.          CT sinusuri                                                                         

52.          CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast                                           

53.          CT hipofiză cu substanţă de contrast                                      

54.          CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast                  

55.          CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast                                

56.          CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast                       

57.          CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos  

58.          CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos           

59.          CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment             

60.          CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru                

61.          CT ureche internă                                                           

62.          Uro CT                                                                

63.          Angiografie CT membre                                                               

64.          Angiografie CT craniu                                                    

65.          Angiografie CT regiune cervicală                                               

66.          Angiografie CT torace                                                    

67.          Angiografie CT abdomen                                                             

68.          Angiografie CT pelvis                                                     

69.          Angiocoronarografie CT                                                               

70.          RMN cranio-cerebral nativ                                                          

71.          RMN sinusuri                                                                    

72.          RMN torace nativ                                                            

73.          RMN gât nativ                                                                  

74.          RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ               

75.          RMN abdominal nativ                                                                   

76.          RMN pelvin nativ                                                            

77.          RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)                      

78.          RMN umăr nativ                                                              

79.          RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast                                       

80.          RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast                                     

81.          RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast               

82.          RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast                   

83.          RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast        

84.          RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast                             

85.          RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast                                      

86.          RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast    

87.          RMN cord nativ                                                                

88.          RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast                                         

89.          RMN hipofiză cu substanţă de contrast                                                 

90.          Uro RMN cu substanţă de contrast                                         

91.          Angiografia RMN trunchiuri supraaortice                                              

92.          Angiografia RMN artere renale sau aorta                                             

93.          Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)                       

94.          Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast                              

95.          RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN                           

96.          Colangio RMN                                                                  

97.          RMN sâni nativ 

98.          RMN sâni nativ și cu substanță de contrast