PACHETUL DE SERVICII MEDICALE DE BAZĂ ÎN ASISTENŢA MEDICALĂ AMBULATORIE DE SPECIALITATE PENTRU SPECIALITĂŢILE PARACLINICE
Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie – imagistică medicală şi medicină nucleară
Nr. crt. // Denumire examinare imagistică medicală // Tarif decontat de casa de asigurări de sănătate (lei)
I. Radiologie – Imagistică medicală
B. Investigaţii de înaltă performanţă

42.          CT craniu nativ                                                                   120

43.          CT buco-maxilo-facial nativ                                                          150

44           CT regiune gât nativ                                                        130

45.          CT regiune toracică nativ                                              175

46.          CT abdomen nativ                                                           175

47.          CT pelvis nativ                                                                   175

48.          CT coloană vertebrală nativ/segment                                    60

49.          CT membre nativ/membru                                                          60

50.          CT mastoidă                                                                       150

51.          CT sinusuri                                                                          150

52.          CT craniu nativ şi cu substanţă de contrast                                            375

53.          CT hipofiză cu substanţă de contrast                                       375

54.          CT buco-maxilo-facial nativ şi cu substanţă de contrast                   400

55.          CT regiune gât nativ şi cu substanţă de contrast                                 375

56.          CT regiune toracică nativ şi cu substanţă de contrast                        450

57.          CT abdomen nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos   400

58.          CT pelvis nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos            400

59.          CT coloană vertebrală nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/segment              400

60.          CT membre nativ şi cu substanţă de contrast administrată intravenos/ membru                 180

61.          CT ureche internă                                                            375

62.          Uro CT                                                                 400

63.          Angiografie CT membre                                                                400

64.          Angiografie CT craniu                                                     400

65.          Angiografie CT regiune cervicală                                                400

66.          Angiografie CT torace                                                     400

67.          Angiografie CT abdomen                                                              400

68.          Angiografie CT pelvis                                                      400

69.          Angiocoronarografie CT                                                                700

70.          RMN cranio-cerebral nativ                                                           450

71.          RMN sinusuri                                                                     450

72.          RMN torace nativ                                                             450

73.          RMN gât nativ                                                                   450

74.          RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracică, lombosacrată) nativ                450

75.          RMN abdominal nativ                                                                    450

76.          RMN pelvin nativ                                                             450

77.          RMN extremităţi nativ/segment (genunchi, cot, gleznă etc.)                       450

78.          RMN umăr nativ                                                               450

79.          RMN umăr nativ şi cu substanţă de contrast                                        700

80.          RMN torace nativ şi cu substanţă de contrast                                      700

81.          RMN regiune cervicală nativ şi cu substanţă de contrast                700

82.          RMN cranio-cerebral nativ şi cu substanţă de contrast                    700

83.          RMN regiuni coloana vertebrală (cervicală, toracală, lombosacrată) nativ şi cu substanţă de contrast         700

84.          RMN abdominal nativ şi cu substanţă de contrast                              700

85.          RMN pelvin nativ şi cu substanţă de contrast                                       700

86.          RMN extrem. nativ/seg. (genunchi, cot, gleznă etc.) cu substanţă de contrast     700

87.          RMN cord nativ                                                                 450

88.          RMN cord nativ şi cu substanţă de contrast                                          700

89.          RMN hipofiză cu substanţă de contrast                                                  700

90.          Uro RMN cu substanţă de contrast                                          850

91.          Angiografia RMN trunchiuri supraaortice                                               400

92.          Angiografia RMN artere renale sau aorta                                              400

93.          Angiografie RMN/segment (craniu, abdomen, pelvis, membre etc.)                        600

94.          Angiografia carotidiană cu substanţă de contrast                               400

95.          RMN abdominal cu substanţă de contrast şi colangio RMN                            800

96.          Colangio RMN                                                                   300

97.          RMN sâni nativ  450

98.          RMN sâni nativ și cu substanță de contrast           700