Conf. Univ. Dr. Mihai Popescu

Curriculum vitae

1. DATE BIOGRAFICE

Nume si prenume: POPESCU MIHAI
Starea Civila: Casatorit
Copii:1
Data Nasterii: 1966.02.27
Locul Nasterii: Craiova, DOLJ

2. STUDII UNIVERSITARE

(localitate, institutie, perioada, examen de stat/licenta, anul)
Facultate : Facultatea de Medicină –specializarea Medicina Generală – Universitatea din Craiova 1987 – 1992;
Examen de stat : Facultatea de Medicină Generală: – sesiunea septembrie 1992, examen promovat cu media 10 – Diploma de doctor–medic (nr.56/10.09.1992)- specialitatea principală: medicină generală;

3. ACTIVITATE PROFESIONALA

Medic stagiar – Spitalul Clinic Nr.1 Craiova – 1992-1994;
Medic – Spitalul Drăgăneşti-Olt, judeţul Olt – 01.03.1994-15.06.1994;
Medic rezident radiolog – Craiova – Spital Clinic de Urgenţă Craiova, 1994-1999;
confirmat Ordinul Ministrului Sănătăţii nr.900/15.12.1999 – medic specialist în Specialitatea Radiologie, cu integrare clinică în Spitalul Clinic de Urgenţă Craiova, Departamentul de Radiologie şi Imagistică Medicală(21.03.2000 – aprobarea nr.GH1319/21.02.2000);
Medic primar radiolog – confirmat prin Ord. M.S. nr. 1067/25.08.2004 în urma promovării examenului susţinut în sesiunea iunie, cu media 10;

4. SPECIALIZARI IN STRAINATATE

(localitate, institutie, domeniul de specializare, perioada, indrumatori directi)
– bursă şi stagiu de pregătire practică – AFS (Faissant de Function d’Interne) – pe o durată de 6 luni, la “Centrul de Luptă contra Cancerului ” Antoine-Lacassagne”, Nisa, Franţa, sub tutela Universităţii de Medicină din Nisa, 2003;

5. DOMENII DE COMPETENTA

Competenţă în ultrasonografie generală – certificat de competenţă – seria A / nr.0539/2001 (7795/22.06.01);
Competenţă în Tomografie Computerizată – certificat de competenţă – seria C / nr.012721/2004 (14451/02.06.04);
Competenţă în Senologie Imagistică – certificat de competenţă – seria C / nr.012281/2004 (14011/02.06.04);
Competenţă în Imagistică prin Rezonanţă Magnetică – obţinută în urma cursurilor cu participare internaţională organizate de Fundaţia Culturală Română şi Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România – certificat de competenţă seria C/001953 (4219/10.09.1999)
Curs de specializare în Neuroradiologie diagnostică şi intervenţională – certificat de absolvire 662/23.05.2006, organizat de U.M.F. “Carol Davila” Bucureşti în colaborare cu Societatea de Radiologie şi Imagistică Medicală din România; Societatea Franceză de Radiologie;

6. DOCTORAT

(localitate, institutie, anul, titlul tezei, conducator stiintific, daca este publicata, sub ce forma)
În luna decembrie 2005 -teza de doctorat cu tema – “Mase mediastinale- consideraţii imagistice”, având conducător ştiinţific: Prof. Dr. Şerban Georgescu – U.M.F. “Carol Davila” – Bucureşti;
Ca urmare a susţinerii tezei de doctorat, în baza Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării, titlul de Doctor în Medicină (diploma 2094/28.06.2006 ).

7. ALTE TITLURI SI GRADE STIINTIFICE

universitare si academice, obtinute in tara si in strainatate (institutia, locul, anul obtinerii)
În perioada rezidenţiatului – preşedinte al grupului ” Radiologilor Juniori” – în cadrul Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală;
Membru în comitetul Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România, calitate obţinută în urma alegerilor efectuate la Congresul Francofon al Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România – Iaşi, 2006;
Vicepreşedinte al Filialei Dolj a Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România, în urma alegerii libere a membrilor acesteia – proces verbal din 13.04.2006;
Din octombrie 2006 – locţiitor de şef secţie – Departamentul de Radiologie şi Imagistică Medicală;

8. FUNCTIA ACTUALA

– Conferenţiar Universitar – Disciplina de Radiologie si Imagistica Medicala – U.M.F.Craiova

9. ACTIVITATE DIDACTICA

– Cursuri Publicate:
– In total 1

10. ACTIVITATE DIDACTICA:
În luna octombrie 1994, am fost confirmat – preparator universitar – la Disciplina de Radiologie şi Imagistică Medicală – Universitatea din Craiova – Facultatea de Medicină Generală, în urma promovării concursului susţinut în sesiunea mai a anului menţionat – c.i. de muncă 274A/3.10.1994;
Asistent universitar – Facultatea de Medicină – Disciplina de Radiologie şi Imagistică Medicală Craiova – post obţinut prin concurs – anul 1997;
Şef lucrări – Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicină – Disciplina de Radiologie şi Imagistică Medicală Craiova – post obţinut prin concurs în sesiunea februarie 2005;
Conferenţiar universitar – Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova – Facultatea de Medicină – Disciplina de Radiologie şi Imagistică Medicală Craiova – post obţinut prin concurs în 2007;

11. ACTIVITĂŢI DE PREDARE

Curs /lucrări practice de Radiologie Generală an IV, Facultatea de Medicina Generală, UMF Craiova
Imagistică Medicală – anul VI, Facultatea de Medicină Generală, curs integral/lucrări practice;
Lector –la cursurile de competenţă în Computer tomografie, IRM, organizate în Centrul universitar Craiova, 2006, 2007, 2008-2012;
Participarea la instruirea rezidenţilor din specialitatea radiologie şi imagistică medicală şi din diferite specialităţi care efectuează stagii în cadrul rezidenţiatului;

12. ACTIVITATE DE CERCETARE:

– Granturi nationale obtinute prin competitie(membru): In total 6; in ultimii 10 ani- 6
– Alte granturi si studii clinice multicentrice obtinute prin sponsorizare directa: in total 5; in ultimii 5 ani 7
– Articole publicate in extenso in reviste cotate ISI Web of Science: In total 3; in ultimii 5 ani 5;
– Articole publicate in reviste indexate in BDI (baze de date internationale: Medline, EMBase, Scopus, etc.): 4;
– Articole publicate in extenso in reviste nationale indexate CNCSIS: 35;
– Carti/Capitole publicate la edituri nationale: 9;
– Articole prezentate la congrese internationale si publicate in rezumat (cu exceptia celor indexate ISI Web of Science):In total 16 In ultimii 5 ani 7
– Articole prezentate la congrese nationale si publicate in rezumat: In total 83; In ultimii 5 ani 74
– Premii nationale: total 2

13. CONGRESE ȘI CONFERINȚE:

• membru în comitetul de organizare Congresul Naţional de Radiologie şi Imagistică Medicală – Craiova 2002;
• Congrese Naţionale la care am participat:
• Congresele Naţional de Radiologie 1994-2011;
• Cursuri organizate în cadrul Proiectului Halley: Curs Intensiv de Radiologie Musculo-scheletală – Piteşti, octombrie 1995, Budapesta1998;
• Conferinţele anuale de Computer Tomografie şi Rezonanţă Magnetică – 2000-2012;
• Congresul RSNA – Chicago – premiu –2004;
• Congresul Balcanic de Radiologie – Orhid, Macedonia, 2005;
• Congresul de Rezonanță Magnetică – Stokcholm 2010;
• Am participat la Cursurile Internaţionale de Rezonanţă Magnetică – Braşov, mai 1996, mai 1997; Neptun 1999; Iaşi 2000, Craiova 2002; Sinaia 2008, Bran, Sovata 2012

14. MEMBRU IN ORGANIZATIILE PROFESIONALE NATIONALE / INTERNATIONALE

Din 1994 – membru al Societăţii Române de Radiologie şi Imagistică Medicală; membru în comitetul director al societăţii din 2006;
Vicepreşedinte al Filialei Dolj a Societăţii de Radiologie şi Imagistică Medicală din România, în urma alegerii libere a membrilor acesteia – proces verbal din 13.04.2006;
Din 2005 – membru al Societăţii Balcanice de Radiologie;
Membru al Societații de Imagistică prin Rezonanță Magnetică în Medicină din România;
Membru al Societații Internationale de Imagistică prin Rezonanță Magnetică (ISMRM);

15. Alte mentiuni / Observatii
– limbi straine, etc.
Engleza, Franceza

20.09.2012
CONF.DR.MIHAI POPESCU

One Thought to “Mihai Popescu

  1. […] Conf. Univ. Dr. Mihai Popescu […]

Comments are closed.