Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal

In  cursul furnizării serviciilor medicale, SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL SRL are acces  la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi medicilor (“dumneavoastră” sau “ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informaţii cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate.

Astfel SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL SRL , în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

  • în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;
  • în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL SRL  poate prelucra date cu caracter personal în scop de stabilire a diagnosticelor medicale pentru persoana vizata (colectand direct sau prin apartinatori aceste date).

Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi asigurarea serviciilor medicale

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile) conform Regulamentul (UE) 2016/679 , cu modificările şi completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului (CAS, spitale, policlinici cu care SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL se afla sub contract)

Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveţi drepturile de acces şi intervenţie asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm. De asemenea vă puteţi opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în condiţiile şi limitele legii. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum şi de a vă adresa instanţei de judecată.

SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL SRL in calitate de operator, are obligatia de a administra in conditii de siguranta si  ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Ne obligam ca datele cu caracter personal vor fi:

-prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale;

-colectate in scopuri determinate, explicite si legitime;

-adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate;

-exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate si respective prelucrate vor fi stese sau rectificate;

-stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.

 

Datele prelucrate:

  1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt angajatii centrului medical (medici, asistenti, secretare), fiecare dintre acestia acceaza baza de date cu propriul nume de utilizator si parola. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.
  2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;
  3. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;
  4. La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;
  5. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.
  6. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare.
  7. Toate documentele medicale, precum si documente ce contin date personale ( bilete de trimitere, buletine de analiza, etc) se arhiveaza .

Sediul SC SPAD IMAGING INTERNATIONAL  SRL este dotat cu sistem de alarma, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic in fisiere securizate, protejate de parola. Informatiile pe suport de hartie sunt pastrate in dosare speciale, la care au acces doar angajatii societatii, carora le incumba obligatia de confidentialitate.