Obligatiile Asiguratului

Conform art. 219 din Legea Nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, asigurații au următoarele obligații: a) Să respecte cu stricteţe tratamentul și indicaţiile medicului; b) Să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar; c) Să achite contribuţia datorată fondului și suma reprezentând coplata/contribuția personală, in condiţiile legii; d)…

Citeste mai mult...